Новини. Події

13.07.2024
Скільки викидів вже потрапило в повітря через війну?
Згідно з даними, які нещодавно оприлюднило Міністерство довкілля і захисту ресурсів у атмосферу потрапило ...

Детальніше...

21.06.2024
Як впливає війна на річку Дністер?
Центр екологічної інформації Гончарівки неодноразово розповідав користувачам бібліотеки, в якому стані ...

Детальніше...

31.05.2024
Ще один нацпарк зазнав збитків через війну
Центр екологічної інформації Гончарівки неоднаразово розповідав про стан справ у заповідниках та природних ...

Детальніше...

Всі новини


Випадкове фотоГОЛОВОЛОМКИ

Автор і його книжка

Рухаючись у колах за годинниковою стрілкою, прочитайте прізвище вченого-еколога, назву його праці та рік її створення.
 

 

 

 

 

 

Відповідь. Геккель, «Загальна морфологія організмів», 1886.
 

Знайдіть слова

Відшукайте прізвище вченого і термін, який він увів у науку. Слова можуть «згинатися» тільки під прямим кутом і не пересікатися.

 

 

 

 

Відповідь. Геккель, екологія.

 

Екологічні фактори

Впишіть назви екологічних факторів.
 

 

 

 

Відповіді. 1. Біотичні. 2. Абіотичні. 3. Антропогенні.

Фактори зовнішнього середовища

Запитання

Фактори, до яких належать:
1. Температура, тиск, вологість, вітер.
2. Їжа, вода, отрути.
3. Рослини, тварини, людина.
4. Усвідомлення, рефлекси, інформація.

 

Відповіді. 1. Фізичні. 2. Хімічні. 3. Біологічні. 4. Психологічні.
 

 

Вправи з мови

1. Розгадавши головоломки, прочитайте назви трьох типів популяцій:
а) Е + безладний крик + різна упаковка — Н.
б) Е + фігура після одного оберту циркуля + тварина, яка споживає мертвятину, зі зміною букви Є на Ч.
в) Наука про поверхню Землі - Я + Ч + антонім «Дай».

2. Працівник-дипломат - Л + жаргонне «міліціонер».

3. Квадратне польове укріплення - Т + 1/100 долара.

4. Матеріальний результат праці людини - КТ + 1/100 долара.

5. По грецькому «життя» + 1/100 долара — Т + 03.

6. По грецькому «життя» і «земля» + 1/100 долара - Т + 03.

7. По грецькому «поле» + 1/100 долара - Т + 03.

8. По грецькому «повітря» + Б.

9. Марка літака + по грецькому «повітря» + Б.

10. По грецькому «життя» і «куля».

11. Пора року + по грецькому «куля».

12. А + грошова одиниця Бразилії.

13. БІО + богиня перемоги у греків.

Відповіді. 1. а) Елементарна, б) Екологічна, в) Географічна. 2. Кон-сумент. 3. Редуцент. 4. Продуцент. 5. Біоценоз. 6. Біогеоценоз. 7. Агроценоз. 8. Аероб. 9. Анаероб. 10. Біосфера. 11. Літосфера. 12. Ареал. 13. Біоніка.

 

Загубинога О.О., Науменко Г.С. Інтелектуальні розваги та дидактичні ігри з екології.- К.- 2007. 

 


 

Екологічний календар