http://artkavun.kherson.ua/ . ua Sat, 18 Jul 2009 00:00:00 +0200 Wed, 26 Aug 2020 14:01:00 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss JP-adminka info@eco.ks.ua jaroslav.ks@gmail.com ЕкоЛогіка! Природоохоронна освіта http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=1135

Зі 100 кг побутових відходів утворюється 15 кг землі. 

Куди знікають решта 85 кг?
Зізнайтесь щиро - чи добре там, де ви відповідь? Чи можете без хвилини Ваганов Сказати, что вини превращаются в вуглекислий газ та воду? Если ні - розлютіться. Прінаймні відповідь на таке питання ви малі б знати, после того, як Стільки разів Чули слово «фотосинтез» и Стільки разів писали ЦІ хімічні формули. 
Ті вимоги, что їх вісуває екологічна освіта на сьогоднішній день и на найближче майбутнє, - мабуть, найважче завдання для шкіл. Щоб задовольніті ЦІ різноманітні вимоги, вчитель повинен мати під рукою Ефективний навчальний матеріал. Ця книжка методичних и практичних зразків НЕ лишь поможет вчителям побудуваті змістовній курс екологічного навчання, а й буде Безумовно цікавою батькам школярів и дошкільняток, та и просто пересічному чітачеві
У книжці «ЕкоЛогіка!» зібрано Ідеї педагогічної програми «Навчаймося в природи». По-русски бачено заходом Шведська Інституту у СПІВПРАЦІ з фондом «За чисту Швецію.»
 
 
Д2289
74.200.514
 
Е 45
ЕкоЛогіка! Природоохорони освіта: методика и прикладом / В. Бруннер; ред. Е. Горнінг, пров. О. Буценко -: Данагордс графіска, 2000. - 70 с., ISBN 91-520-0595-X

 

]]>
Wed, 26 Aug 2020 14:01:00 +0200 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=1135 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=1135
Екологічна безпека http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=1130  Навколишнє природне середовище є для людства не тільки джерелом їжі і енергії, але й, нажаль, місцем скидання всіх відходів від усіх видів діяльності людства. Перший Президент Української Академії Наук (1919р.) видатний геохімік і філософ академік В. Вернадський писав: «…людство стало загальноземною силою, здатною зруйнувати середовище свого проживання або зробити його непридатним для власного життя. Завдання людства – встигнути зрозуміти й прийняти, що єдина законна влада – це влада природи.»

Навчальний посібник розраховано передусім на студентів технологічних спеціальностей, особливо екологічного напрямку. Містить глибоку і докладну якісну й кількісну оцінку процесів негативного впливу господарської діяльності людини або природних аномалій на природне середовище в Україні та у світі; має велику кількість таблиць, ілюстрацій та прикладів розрахунків.

Автор посібника – Михайло Краснянський (1942 р. народження) – доктор хімічних наук, працював професором кафедри промислової екології Донецького Технічного Університету, спеціалізується у сфері промислової і екологічної безпеки. Автор близько 200 наукових публікацій.

В80289

502(075.8)
К 78

Краснянський Михайло.

Екологічна безпека: навч. посіб./ М. Краснянський; кер. авт. проектів А.О. Ястребов - Київ : Кондор, 2018. - Бібліогр.: с. 174. - 177 с.

Предметні рубрики: Екологічна безпека -- Навчальні видання для вищої школи

УДК: 502/504(075.8)

]]>
Tue, 11 Aug 2020 08:28:00 +0200 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=1130 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=1130
Стандартизація http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=1131 Україна належить до країн з високим рівнем розвитку енергетично-промислового комплексу та сільського господарства. Це спричиняє накопичення промислових і побутових відходів, що, в свою чергу, викликає значні екологічні ризики для довкілля. Важливим механізмом контролю та регулювання цими процесами є екологічна стандартизація, як складова частина державної системи екологічного управління.
В даному навчальному посібнику викладено основні принципи стандартизації у сфері охорони навколишнього природного середовища (якість води, ґрунтів, запобігання впливу відходів на довкілля), відомості про утворення та накопичення промислових і побутових відходів, можливий вплив на різні компоненти довкілля (природні води, ґрунти). Розглянуто приоритетні нормативні документи, що регламентують діяльність у сфері поводження з відходами, направлену на охорону навколишнього природного середовища.


В80571
502.1(075.8)

Х 45
Хільчевський Валентин Кирилович.
Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля: навч. посіб./ В.К. Хільчевський; М.Р. Забокрицька, Р.Л. Кравчинський; Міністерство освіти і науки України; ред. Л.Л. Воронцова - Київ : Київ. ун-т, 2019. - Бібліогр.: с. 190-191. - 191 с.
Предметні рубрики: Екологія -- Стандартизація -- Сертифікація -- Навчальні видання для вищої школи
Довкілля -- Екологія -- Навчальні видання для вищої школи
Відходи -- Утилізація -- Навчальні видання для вищої школи
УДК: 502.1:006.4](075.8)

 

 

]]>
Sat, 08 Aug 2020 08:41:00 +0200 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=1131 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=1131
Гончарівка отримала «Національний каталог біотопів України» http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=1124  Нещодавно фонд книгозбірні поповнився новим науковим виданням: «Національний каталог біотопів України»*. Виданий він за сприяння проєкту ЄС «Apena»: «Підтримка України в апроксимації напрацьованого законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища», який стартував у жовтні 2015 року.

Наприкінці минулого століття провідною частиною європейського співтовариства було усвідомлено, що лише охорона окремих видів не в змозі забезпечити їх захист. Так була сформульована концепція, в основі якої – ідея збереження саме територій існування видів. Ця концепція нині є базисом охорони природи в Європі. Вона була прийнята 1979 року в місті Берні та набула чинності 1 червня 1982 року (Україна приєдналася до сторін Бернської конвенції у 1996 році).

У рамках цього напряму в 1989 році була створена концепція «Смарагдової мережі», що сталося на підставі запиту низки держав Центральної та Східної Європи, які приєдналися до Бернської конвенції і запропонували створити мережу «територій особливого природоохоронного інтересу». «Смарагдова мережа України» розробляється з 2009 року. Провідною організацією, яка відповідає за її розбудову, є Міністерство екології та природних ресурсів України. Зараз інформацію про «Смарагдову мережу» вже можна знайти на публічній кадастровій карті України. Наразі до складу мережі включено 377 територій України, зокрема всі існуючі заповідники і національні природні парки. Наступним кроком має стати розробка менеджмент-планів для усіх цих територій з їх детальним картуванням.

Саме в рамках цієї великої та важливої роботи і проходило розроблення «Національного каталогу біотопів України». Каталог включає в себе: код біотопу, назву українською мовою та її англійський переклад. Зазначається наявність тварин, рослин і мікроорганізмів, що відрізняють цю територію, дається екологічна характеристика і наявні загрози для місцевості. Окремим розділом описані рідкісні та зникаючі види, якщо такі присутні, і перелік заходів, які необхідно здійснювати для забезпечення сприятливого охоронного статусу. Ілюстроване видання забезпечено значним довідковим апаратом: додатки, що включають у себе методологію польового картографування оселищ; карта геоботанічного районування України; алфавітний покажчик латинських назв рослин, тварин та мікроорганізмів тощо.

Особливого значення набула ця робота у зв’язку із запровадженням ринку земель сільськогосподарського призначення. За словами завідувача відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, академіка Якова Дідуха, «землі сільськогосподарського призначення (площа яких близько 40 млн га) становлять понад 70% території України і не мають оцінки їхньої екологічної важливості». (А отже – не мають і належного захисту). А оскільки проєкт Закону України «Про території Смарагдової мережі» досі ще знаходиться в стадії обговорення, актуальність видання навряд чи варто доводити.

Каталог розрахований передусім на біологів, екологів, фахівців у галузі охорони природи, викладачів та студентів біологічних та сільськогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів.

* Національний каталог біотопів України/ Л.М. Борсукевич, Я.П. Дідух, А.А. Куземко, І.І. Мойсієнко; ред. А.А. Куземко, ред. Я.П. Дідух, ред. В.А. Онищенко, ред. Я. Шеффер, фот. А.-Т.В. Башта - Київ : Клименко Ю. Я., 2018. - Бібліогр.: с. 356-381. - Дод.: с. 382-411. - Алф. покажч.: с. 412-440. - 442 с.

]]>
Mon, 20 Jul 2020 20:49:00 +0200 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=1124 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=1124
Екологія, довкілля та природокористування в Україні: [зб.ст.] Вип.4. - 254 с.: кольор. іл., фот. - К. - 2012 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=942  

У книзі розміщено статті про еколого-пропагандистську діяльність громадських організацій, наукових і навчальних закладів. Надано інформацію про роботу органів державного управління та провідних підприємств різних галузей економіки, що сприяють сталому розвиткові у сфері раціонального використання природно-ресурсного потенціалу.

У виданні відображено багатство і різноманіття української природи, висвітлено сучасний рівень антропогенного впливу і напрями раціонального природокористування. 

]]>
Mon, 04 Jul 2016 10:23:00 +0200 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=942 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=942
Екологія, довкілля та природокористування в Україні: [зб.ст.] Вип.3. - 254 с.: кольор. іл., фот., діагр. - К. - 2012 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=944  У книзі розміщено статті про еколого-пропагандистську діяльність громадських організацій, наукових і навчальних закладів. Надано інформацію про роботу органів державного управління та провідних підприємств різних галузей економіки, що сприяють сталому розвиткові у сфері раціонального використання природно-ресурсного потенціалу.

У виданні відображено багатство і різноманіття української природи, висвітлено сучасний рівень антропогенного впливу і напрями раціонального природокористування.

]]>
Thu, 30 Jun 2016 10:36:00 +0200 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=944 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=944
Національна система освіти для збалансованого розвитку: матеріали наук.-практ. конф., 24 квіт. 2012 р., - 218 с. - К., 2012 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=941 Видання містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Національна система освіти для збалансованого розвитку", проведеної у рамках Міжнародного екологічного форуму "Довкілля для України". Організаторами форуму є Міністерство екології та природних ресурсів України, Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів, Всеукранська екологічна ліга.

На конференції було презентовано Національну систему освіти для збалансованого розвитку, її основні складові.

У доповідях учасників представлено досвід екологічної освіти та виховання дошкільнят, використання інноваційних технологій навчання основам збалансованого розвитку в середній школі. Особливу увагу приділено компетентнісній підготовці фахівців у вищій школі. Висвітлено роль освіти, науки, етики та релігії у формуванні культури збалансованого розвитку. 

У ході відкритої дискусії обговорено громадські ініціативи у реалізації освіти для збалансованого розвитку.

Матеріали збірки будуть корисними для науковців, освітян, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості, студентів вищих навчальних закладів. 

]]>
Thu, 23 Jun 2016 10:07:00 +0200 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=941 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=941
"Зелена" економіка: перспективи впровадження в Україні: матеріали Міжнар. конф., 24-25 квіт. 2012 р. Формування національної політики збалансованого виробництва і споживання: спільні дії влади, бізнесу і громадськості: матеріали бізнес-форуму, 26 кві http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=940 Видання містить матеріали Міжнародної конференції "Зелена" економіка: перспективи впровадження в Україні" та Бізнес-форуму "Формування національної політики збалансованого виробництва і споживання: спільні дії влади, бізнесу і громадськості", проведених у рамках Міжнародного екологічного форуму "Довкілля для України". Організаторами форуму є Міністерство екології та природних ресурсів України, Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів, Всеукранська екологічна ліга.

У доповідях учасників окреслено пріоритети збалансованого розвитку на регіональному рівні; розкрито стратегію збереження та розширення природоохоронних територій в Україні; висвітлено перспективи розвитку туризму як виду екологічних послуг. Значна частина матеріалів присвячена "зеленим" технологіям, розвитку органічного виробництва. Велику увагу приділено проблемі зміни клімату та еколого-економічним аспектам її подолання, питанням поводження з відходами в Україні.

Матеріали збірки будуть корисними для науковців, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу громадськості, студентів вищих навчальних закладів.

]]>
Thu, 23 Jun 2016 09:51:00 +0200 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=940 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=940
Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета: 6-й Міжнар. екол. форум, 19-20 листоп. 2015, м. Херсон: [зб. матеріалів]. - 460 с. : іл., табл., рис. - Херсон, 2015 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=945 Дана збірка тез та наукових статей укладена за матеріалами шостого Міжнародного екологічного форуму "Чисте МІСТО. Чиста РІКА. Чиста ПЛАНЕТА" (19-20 листопада 2015, м. Херсон, Україна).

Матеріали представлені в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність та об'єктивність наданої інформації. 

]]>
Thu, 12 May 2016 10:48:00 +0200 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=945 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=945
Міронова Г., Білецька Г.А. Екологічна стандартизація і сертифікація. Навчальний посібник. - Львів: Новий Світ 2000, 2015. - 140 с. http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=872 У посібнику викладені загальні положення стандартизації та сертифікаційної діяльності, а також розглядаються питання стандартизації в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, екологічної сертифікації та екологічного маркування продукції, екологізації виробництва.
Видання рекомендовано для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього природного середовища», також може бути корисним для спеціалістів у галузі охорони довкілля і тих, що займаються питаннями стандартизації, сертифікації та маркування товарів і послуг.
 

]]>
Mon, 16 Nov 2015 09:42:00 +0200 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=872 http://eco.ks.ua/new-entry.htm?n=872