Новини. Події

19.04.2023
Скільки коштує «план Маршала» для нашої природи?
За даними Державної екологічної інспекції станом на січень 2023 року, за 11 місяців військової агресії ...

Детальніше...

08.04.2023
Долю асканійських тварин оплакувати ще зарано
Вчора у відомих телеграм-каналах розлетілося фото, на якому російські окупанти тримають убитих тварин ...

Детальніше...

23.03.2023
Замість «сезону тиші» - гучні вибухи
Зараз у більшості братів наших менших мав би бути сезон розмноження, але через російську агресію ...

Детальніше...

Всі новини

Голосування
Як Ви ставитесь до бродячих тварин в місті?Випадкове фото НЕЗАЛЕЖНА ГРОМАДСЬКА ЕКОЛОГІЧНА РАДА
Херсонської області
73024 м. Херсон, вул.. Дніпровська, 2. Центр екологічної інформації.
тел (0552) 22-44-30, (0552) 27-06-07; e-mail: groman@tlc.kherson.ua , kherson.eco@gmail.com .

25 вересня 2014 р. № 08/14
на №___________ від________________
Голові Херсонської обласної державної адміністрації
Путілову А.С.


Шановний Андрію Станіславовичу!

З огляду на Ваші досить конкретні заяви щодо потреби провести і повний аудит територій області, і знайти шляхи розвитку і аграрного, і промислового секторів суспільного виробництва на основі передових інноваційних проектів тощо переконують нас у Вашому розумінні того, що при формуванні будь-якої стратегії або програми регіонального (територіального) розвитку у будь-якому регіоні є нагальна потреба знання і розуміння реального стану цих територій за багатьма критеріями, і особливо – визначальними, які є основою життєдіяльності та виробництва.
Для Херсонщини, яка в своїй основі є аграрною областю, визначальними є показники еколого-ресурсного потенціалу, який знаходиться в критичному стані з прогресуючою негативною динамікою.
Саме це, на наше переконання, спонукало Вас ще у липні минулого року зробити відповідний депутатський запит «Щодо вжиття невідкладних заходів з нормалізації ситуації з питним водопостачанням та екологічним станом Дніпра в Нижньодніпровському регіоні (Херсонська область та прилеглі території Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей)» до Кабінету Міністрів України, яким керував М.Азаров (направлений із супроводжуючим листом Голови Верховної Ради від 5 липня 2013 р.).
На жаль, влада навіть не подумала щось зробити, аби хоча б надати не відписку, а якусь конкретну інформацію.
Відпискою обійшовся і Міністр екології та природних ресурсів і на Ваше звернення від 6 листопада 2013 року…
Проте ситуація на сьогодні не покращилась, і ми маємо визнати факти, що, по-перше, «великі перемоги над природою», а по-друге – переважання «військово-стратегічних планів …» над «еколого-економічними доцільностями…» часів радянської «…індустріалізації, електрифікації та хімізації…» призвели до катастрофічних втрат еколого-ресурсного потенціалу регіону, його тотально-техногенного забруднення і деградації, а отже, як наслідок – і соціально-економічних втрат.
Сьогодні, за умов офіційного оприлюднення Кабінетом Міністрів «Азарова» певних показників стану забруднення територій України та стану захворюваності населення України (кінець серпня 2013 року), які чітко визначають критичність нашої області за зазначеними показниками, за умов значних втрат сьогодення на військові потреби відстояти незалежність України, за умов реалізації конкретних реформ в усіх сферах економіки та виробництва, область має кричати!!! про потребу перегляду підходів до господарювання на наших теренах!
Тож поряд із сприйняттям Вашої позиції по цілому ряду питань, викликає подив і нерозуміння підходів до деяких інших, які є визначальними у сталому розвитку нашої області.
Нам важко зрозуміти Ваші тези про те, що «необхідно звернути велику увагу на питання відновлення зрошення»..., працювати над впровадженням передових європейських технологій і забезпеченням сільськогосподарською продукцією високої якості не тільки внутрішнього, але й зовнішнього ринку…, наша задача - підняти унікальну систему зрошення, яку збудували ще наші діди і батьки»…
Але ж 65% земель сільськогосподарського призначення деградовано… Про яку «екологічно якісну харчову продукцію» можна говорити, якщо в області практично не знайти офіційно фіксованої земельної ділянки, як сировинної зони для виробництва продуктів «дитячого харчування»…
Для показовості у додатках 2 «офіційні» картосхеми, які показують вплив тотального зрошення на стан наших земель…
Саме це вже протягом багатьох років провідні вчені-екологи намагаються донести до владних осіб всіх рівнів…
З огляду на зазначене маємо нагальну потребу загострити Вашу увагу на певних питаннях, які чомусь ігноруються і не враховуються при формуванні наших «… стратегічних планів…».
До цих питань (аргументацію по кожному з них ми готові надати окремо) є потреба віднести:
1. Вплив тотального зрошення на агро-еколого-ресурсний потенціал та його катастрофічні втрати.
2. Вплив зарегульованості Дніпра, і зокрема Каховського водосховища, на незворотні гідрологічні, гідрогеологічні та екологічно-ресурсні зміни в Нижньому Дніпрі та на прилеглих територіях.
3. Потреба перегляду підходів до формування «… Стратегії сталого розвитку Херсонської області…» з огляду на вже наявні напрацювання та матеріали, що надані фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України, Національної Академії наук України, галузевих наукових установ, а також Херсонщини.
4. Потреби виходу на найвищі державні управлінські рівні з пропозиціями:
- визнати Херсонську область і прилеглі території інших областей депресивним регіоном з огляду на офіційну інформацію щодо стану забрудненості територій та показників захворюваності;
- створити відповідні державно-комунальні та спільні з «інвесторами» (і національними, і зарубіжними – на засадах державно-приватного партнерства…) спеціалізовані науково-технологічно-виробничі установи, які б конкретно могли б вирішувати певні завдання «… сталого розвитку області…» та її наближення до стану проголошених нами «імідж-гасел»: «Херсонщина - екологічно чиста область», «Херсонщина - територія здоров’я» тощо.


5. Визначитись з конкретними відповідальними особами по кожному конкретному напрямку та сформувати професійно-фахову (а не піар-лобістську…) команду опрацювання та супроводу експертно-аналітичних, проектних і програмних матеріалів, їх узгодження, затвердження і подальшого виконання, в тому числі з позицій моніторингу впливу на реальну еколого-ресурсно-економічну ситуацію та прогнозу її можливих (і бажаних) змін на певні середньострокові та довгострокові терміни…
Рішення, які приймаються сьогодні з позицій «… використання унікального природного потенціалу області…», і, зокрема, щодо побудови Каховської ГЕС-2, «… розвитку та нарощування площ зрошення …», «…біологічної…» меліорації заплав Дніпра з метою повернення «природної рибопродуктивності» тощо базуються на хибних основах сприйняття реалій та нерозуміння (а подекуди – і приховування) причин цих реалій, а отже при своїй реалізації лише погіршать ситуацію…
Зараз, на рівні Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Адміністрації Президента України (радник Президента України - директор НІСД, академік НАНУ В.П.Горбулін), готується напрацювання питань оцінювання регіональних екологічних ризиків певних територій, що вже сягають рівня національних загроз. І наш регіон в їх переліку…
Враховуючи нашу плідну співпрацю з фахівцями НІСД з травня 2005 року, коли наказом В.П.Горбуліна було створено спеціалізовану робочу групу по вивченню проблем регіонального підтоплення територій півдня України, є нагальна потреба питання вкрай негативного впливу еколого-ресурсного потенціалу на економічну ситуацію в областів, за Вашої підтримки, «засвітити» в плані виконання завдань впровадження реформ, запропонованих Президентом України, і вирішувати їх за належної підтримки на державному рівні.
Крім того, на рівні області ми маємо отримати всю необхідну інформацію щодо динаміки змін (і позитивних, і негативних …) всіх складових еколого-ресурсно-економічного потенціалу хоча б за останні 20 – 25 років… Без цього прийняті нами рішення будуть і хибними, і такими, що будуть погіршувати ситуацію…
Для опрацювання зазначеного комплексу питань ми просимо Вас визначитись із можливістю у найближчі дні оговорити їх у вузькому колі у зручний для Вас час.
Сподіваємось на розуміння нашої позиції та плідну співпрацю.

З повагою
Голова Незалежної громадської
екологічної ради Херсонської області,
член Національної екологічної
ради України, к.х.н. Г.М.Романенко
т. 050-396-61-58
067-551-155-0

Екологічний календар