Новини. Події

02.02.2022
Результати фотоконкурсу від Центру екологічної інформації
Центр екологічної інформації бібліотеки Гончара радий оголосити про завершення фото-конкурсу до Дня ...

Детальніше...

02.02.2022
Гончарівка роздає подарунки
На початку тижня співробітники Центру екологічної інформації бібліотеки Гончара завітали до Херсонської ...

Детальніше...

30.01.2022
Глядачі Гончарівки у захваті від фільму «Без тями від зброї»
За кілька днів до показу ми довго вагалися, яку ж стрічку обрати. Але фільм "Без тями від зброї" ...

Детальніше...

Всі новини

Голосування
Як Ви ставитесь до бродячих тварин в місті?Випадкове фотоГромадська рада
всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування
при Міністерстві екології та природних ресурсів України

№ 41 від 06 вересня 2012 р.


Прем’єр-міністру України
Азарову М. Я.


Вельмишановний Миколо Яновичу!

Громадська рада всеукраїнських та міжнародних організацій природоохоронного спрямування при Міністерстві екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди, Міністерство) висловлює Вам свою стурбованість щодо ситуації, яка склалася у стосунках Мінприроди України та громадськості.
30 вересня 2012 року на офіційному веб-порталі Мінприроди у розділі «Зв'язки з громадськістю» без попередження та інформування членів чинної Громадської ради оприлюднено наказ Мінприроди України від 30 серпня 2012 року № 445 «Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Мінприроди», п. 4 якого скасовує чинність наказу Мінприроди від 4 серпня 2011 року № 277 «Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України». Фактично цей наказ припиняє діяльність чинної Громадської ради.
Громадська рада при Міністерстві екології та природних ресурсів України (далі – Громадська рада) була створена у 1996 році. Вона є консультативно-дорадчим органом, який діє при Мінприроди України, у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, положеннями Оргуської конвенції, рішеннями Мінприроди України та Положенням про Громадську раду.
Метою діяльності Громадської ради є розширення участі громадськості у процесах прийняття екологічно важливих рішень, сприяння проведенню консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики з питань, що стосуються довкілля (екологічної політики).
За роки існування була налагоджена тісна співпраця громадських організацій природоохоронного спрямування з Мінприроди, оптимальною формою якої стала саме Громадська рада. Механізми співпраці Громадської ради з Міністерством давали змогу отримувати необхідну інформацію та обговорювати стратегічні й поточні питання. Громадська рада підтримувала зв’язки з Міністерством у розв’язанні проблем довкілля, здійсненні контролю виконання державними органами вимог Оргуської конвенції, розробленні програм та нормативно-правових актів, з питань екологічної експертизи проектів реконструкції та нового будівництва, збереження водних ресурсів та біорізноманіття незалежно від статусу громадської організації, місця її реєстрації та спрямування. Громадська рада приділила багато уваги питанням доступу до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.
Громадські організації були залучені до розгляду та обговорення питань стосовно ходу виконання Україною Протоколу про воду та здоров’я, про доступ до питної води населених районів, постраждалих від повені. Аналізувались та обговорювались питання формування національної екомережі, включаючи стан виконання відповідних Указів Президента України щодо об’єктів природно-заповідного фонду, винесення їх меж в натуру (на місцевості), використання коштів, виділених на фінансування заповідної справи.
Значним успіхом спільної роботи Громадської ради та Міністерства стала підготовка та прийняття Стратегії державної екологічної політики до 2020 року та Національного плану дій з охорони Навколишнього природного середовища до 2015 року. Прикладом результативної співпраці є проведення щорічного Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України».
Діяльність Громадської ради сприяє інтеграції екологічної політики до інших складових державного розвитку як основної передумови переходу держави до збалансованого розвитку. Члени Громадської ради беруть участь у обговоренні проектів нормативно-правових актів у сфері охорони довкілля, природокористування та формування громадських ініціатив щодо вдосконалення і розвитку природоохоронного законодавства. Функціонування Громадської ради при Мінприроди України позитивно сприймають міжнародні організації як прояв екологічної демократії, що формує позитивний імідж органів влади в суспільстві. Дві громадські організації, що входять до Громадської ради, є членами Міжнародного союзу охорони природи, і з 5 вересня 2012 року разом з представниками Мінприроди були у складі делегації України на міжнародному конгресі МСОП в Кореї, захищаючи інтереси нашої держави.
Чинний склад Громадської ради був сформований на установчих зборах представників громадських організацій 21 липня 2011 року і сьогодні налічує
20 організацій природоохоронного спрямування. Наказом Міністра від 4 серпня 2011 року № 277 було затверджено сформований склад Громадської ради. Порядок скликання установчих зборів, створення ініціативної групи, проведення зборів, оприлюднення результатів здійснювалися відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
Підстав для дострокового припинення роботи Громадської ради Міністерством чи самими членами Громадської ради не передбачено ні Положенням про Громадську раду, ні чинним законодавством. Єдиною підставою згідно з Постановою КМУ № 996 є завершення строку повноважень Громадської ради через 2 роки. Строк повноважень складу чинної Громадської ради при Мінприроди закінчується 21 липня 2013 року.
Прийняття Міністром Ставицьким Е. А. рішення про скасування наказу Мінприроди від 4 серпня 2011 року № 277, яким затверджено склад Громадської ради, є незаконним, оскільки для таких дій не було жодних підстав. Цим порушується частина 2 статті 19 Конституції України: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Крім того, відповідно до Постанови КМУ № 996 (ч. 2 п. 8), якщо при Міністерстві вже утворено Громадську раду, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона (чинна Громадська рада) утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради. Чинна Громадська рада такого рішення не ухвалювала.
Ми вважаємо, що рішення Міністра екології та природних ресурсів України про дострокове припинення повноважень Громадської ради є таким, що суперечить положенням Конституції України, Постанові Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Положенню про Громадську раду при Мінприроди та Конвенції ЄЕК ООН «Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Оргуська конвенція).
Громадська рада всеукраїнських та міжнародних організацій природоохоронного спрямування при Міністерстві екології та природних ресурсів України звертається до Вас з проханням дати роз’яснення щодо законності дій Міністра та визнати недійсним наказ Мінприроди України від 30 серпня 2012 року № 445.


З повагою,
члени Громадської ради всеукраїнських та міжнародних організацій
природоохоронного спрямування при Мінприроди України:


Всеукраїнська екологічна ліга Т. Тимочко


Всеукраїнська екологічна організація «Мама-86» З. Міщук


Міжнародна благодійна організація О. Кравченко
«Екологія–Право–Людина»


Українська екологічна асоціація «Зелений світ» А. Босак


Українське товариство охорони природи В. Шевчук


Всеукраїнська дитяча спілка
«Екологічна варта» О. Пащенко


Національний екологічний центр України І. Сіренко


Національний молодіжний центр
«Екологічні ініціативи» О. Алієва

Екологічний календар