Новини. Події

13.07.2024
Скільки викидів вже потрапило в повітря через війну?
Згідно з даними, які нещодавно оприлюднило Міністерство довкілля і захисту ресурсів у атмосферу потрапило ...

Детальніше...

21.06.2024
Як впливає війна на річку Дністер?
Центр екологічної інформації Гончарівки неодноразово розповідав користувачам бібліотеки, в якому стані ...

Детальніше...

31.05.2024
Ще один нацпарк зазнав збитків через війну
Центр екологічної інформації Гончарівки неоднаразово розповідав про стан справ у заповідниках та природних ...

Детальніше...

Всі новини


Випадкове фотоВсі новини

Клименко М.О., Кнорр Н.В., Пилипенко Ю.В. Моніторинг довкілля: практикум. – К., 2010.

28.02.2012

Виокремлення відомостей про вимірювання параметрів довкілля в окрему наукову галузь – екологічну кваліметрію – стало свідченням виключно важливого значення вимірювань у сучасному світі. Засоби вимірювання фізичних величин застосовуються не тільки для отримання вимірювальної інформації, але й для здійснення контролю за станом параметрів різноманітних матеріальних об'єктів, зокрема повітря, водоймищ, ґрунтів та виробництв. Тому сучасний фахівець-еколог повинен мати достатньо повне уявлення про методи і засоби вимірювання параметрів, що характеризують стан довкілля й технологічні процеси. Ознайомлення з різними методами вимірювання та аналізу надає можливість розуміти результати наукових досліджень в екології та інших наукових галузях, уявляти суть процесів, що відбуваються у повітрі, природному водоймищі, ґрунті, рослинах та живих організмах, сучасному виробництві.
У навчальному посібнику розглянуто групи фізичних, фізико-хімічних, біологічних та біохімічних методів, використання яких на практиці дозволяє здійснювати контроль за станом довкілля, формулювати висновки про якість досліджуваного об'єкта (наприклад, якість води, повітря, ґрунтів, якість життя, чистота технологічного процесу).
Зважаючи на значущість для професійної діяльності фахівця-еколога основних понять метрології та методів вимірювання та аналізу параметрів довкілля, до змісту навчального посібника включено короткі теоретичні відомості, приклади розв'язання практичних задач, запитання для самоперевірки та контрольні тести.Екологічний календар